Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home

Šta hoćeš

Udruženje "Šta hoćeš"

Udruženje „Šta hoćeš“ je nevladino i neprofitno udruženje osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti razvoja i promocije globalnog aktivnog građanstva. Šta hoćeš je udruženje autora, a ne reproduktivaca, koji su aktivno učestvovali i učestvuju u borbi za demokratizaciju Srbije:

  • promovišući ljudska prava i slobode;
  • promovišući obrazovanje i osvešćenje građanstva prema kulturi, kao osnovi samopoštovanja;
  • podstičući razvoj umetnika i umetničkih formi u svim medijima;
  • zagovarajući razvoj slobode i odgovornosti medija;
  • pružajući podršku manjinskim, marginalizovanim i ugroženim socijalnim grupama;
  • pomažući razvoj ekološke svesti i zelene ekonomije zasnovane na održivom razvoju; i
  • čvrsto zastupajući otvorenu i slobodnu međunarodnu razmena ideja i umetnosti.

Jezgro kreativnog tima formirano je još 1993. godine, da bi se tokom vremena i rada njemu priključio, prema projektima, veliki broj stvaralaca. Zvanično je registrovano udruženje građana od juna 2001. godine, a danas broji 16 aktivnih članova i veliki broj kreativaca zainteresovanih za zajednički rad na konkretnim projektima. U tom smislu, postoji otvorena saradnja sa mnogim nevladinim organizacijama lokalnog, nacionalnog i internacionalnog karaktera, ali i portfolio multimedijalnih umetničkih i angažovanih radova koji su pobudili široku pažnju javnosti.

Udruženje "Šta hoćeš" je početkom 21. veka započelo saradnju sa globalnom ekološkom mrežom 350.org.

350.org logo

Udruženje „Šta hoćeš“ član je Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije.

Logo Asocijacije "Nezavisna kulturna scena Srbije"

Udruženje "Šta hoćeš" registrovano je u Jedinstvenoj evidenciji Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije kao udruženje za mlade pod rednim brojem 767.

 Subscribe to me on YouTube

Instagram LOGO

 

Logo Čini DOBRO - design: Zoran Mujbegović, title: Rastko Šejić

Hardwired magazine

 

Mulj.net - magazin popularne kulture